REGISTERED CONTRACTORS

under progress

 

Sl. No. Name of the Contractor Address Phone No.
1 J. Kanakaiah Beside Shiva Hotel, Gouthami Nagar, Godavarikhani 9000116896
2 G. Narayana H. No. 5-6-151/B/1, Krishna Nagar, NTPC 9849080997
3 Sri Sai Ganapathi SC & BC LCCS Ltd. H. No. 19-7-139, Ashok Nagar, Godavarikhani 9849065272
4 M/s. Hanuman Sai Constructions H. No. 14-3-151, Vittal Nagar, Godavarikhani 9849327138
5 Naredla Sadaiah H. No. 16-9-207/6/B, FCI Road, Kalyan Nagar, Godavarikhani 9849207572
6 N. Krupakar Rao H. No. 7-2-121, Janagaon, Godavarikhani 9849053920
7 Ch. Sampath Kumar H. No. 16-3-342, Thirumala Nagar, Godavarikhani 9502589997
8 G. Narayana & Brothers H. No. 17-6-84/2, Sanjay Gandhi Nagar, Godavarikhani 08728-257014
9 Padma Sri SC LCCS Ltd H. No. 14-5-745, Jawahar Nagar, Godavarikhani 9866303050
10 G. Rajinikanth H. No. 8-3-423, Ram Mandir Road, Seetha Nagar, Godavarikhani 9848774376
11 Durga SC ST Lccs Ltd NTPC, Jyothi Nagar 8125410959
12 Ravula Raghava Reddy H. No. 16-8-131/1, Kakatiya Nagar, Godavarikhani 9848558719
13 G. Satyanarayana H. No. 19-3-26, Markandeya Colony, Godavarikhani 9849419714
14 M. Raju Goud H. No. 5-6-1/E, Krishna Nagar, NTPC, Jyothi Nagar 9948639573
15 Pavan Enterprises H. No. 4-5-180/1, Annapurna Colony, NTPC 9989788899
16 SC BC Lccs Ltd H. No. 17-2-122, NTR Nagar, Godavarikhani 9949629444
17 G. Venkat Reddy H. No. 18-6-109, Kalyan Nagar, Godavarikhani 9849538579
18 V. Raji Reddy H. No. 1-17, Sundilla, Kamanpur Mandal 9866647693
19 Hanuman V BV Lccs Ltd Beside Shiva Hotel, Gouthami Nagar, Godavarikhani 9000116896
20 M/s. Laxmi & Co. Q. No. A-98, TTS, NTPC, Jyothi Nagar 9849283830
21 M/s. Bhaskar Constructions H. No. 18-2-76, Maruthi Nagar, Godavarikhani 9849388349
22 Chaitanya Bharathi SC LCCS Ltd. H. No. 8-5-381, Sanjay Nagar, Godavarikhani 9849178753
23 Maruthi SC BC LCCS Ltd. Q. No. D-1479, Thilak Nagar, Godavarikhani 9849530858
24 K. Ramesh H. No. 18-1-51, Addaguntapalli, Godavarikhani 9440449179
25 Sri Venkateshwara SC V LC PSSS Ltd. H. No. 18-4-180, Maruthi Nagar, Godavarikhani 9985511406
26 Sri Shivateja SC LC MACS Ltd. H. No. 1-10-140, New Maredupaka, Ramagundam 9989541099
27 M/s. Unique Constructions H. No. 3-4-44, Temple Road, Ramagundam 9704229252
28 B. Kotaiah Maruthi Nagar, Godavarikhani 9989688124
29 M. Anjaiah Kalyan Nagar, Godavarikhani 9866187450
30 Godavarikhani V LCCS Ltd. Maruthi Nagar, Godavarikhani
31 Ram Constructions H. No. 3-5-48, Ram Nagar, Ramagundam 9885395590
32 M/s. Sri Pujita SC LCCS Ltd. H. No. 16-7-50, Kakatiya Nagar, Godavarikhani 8142786722
33 M/s. Durga SC LCCS Ltd. H. No. 1-8-197, Mubarak Nagar, Ramagundam 9849520277